Kaip atsirado demokratija

Ištrauka iš  straipsnio http://atsibudimas.ucoz.com/news/ar_pasaulis_grandioziniu_permainu_isvakarese_2/2016-04-01-711
  Neša vergai akmenis, prižiūrėtojas varinėja juos vis sparčiau nešioti. Karšta, kiekvienas kaip gali taip ir išsisukinėja, kad kuo mažiau dirbti. O vienas iš Žynių, kurio vardas buvo Kratijus, pažiūrėjo į visa tai ir nusprendė išsiaiškinti priežastis pats gudraujant.

Vienoje iš naktų, persirengė vergiškais skarmalais, nepastebimai įsimaišė jų tarpe. Tarp jų pradėjo kalbą, kas vyksta, kaip ir kodėl. Vienas iš jaunų vergų sako: “štai mūsų yra daug vergų, o prižiūrėtojų mažai. O ką jeigu juos nugalabyti ir būti laisvais.” Žynys paklausė jų tokių kalbų ir klausia: “O kas toliau?” “O toliau kaip gausis”- atsakė sutrikęs vergas.

Žynys grįžo pas save. Apie visa tai per naktį svarstė, o ryte sukvietė visus prižiūrėtojus, kariauną ir liepė jiems nuimti nuo vergų grandines, visus juos paleisti. Visi nustebo: “Kodėl taip?” Kratijus pareiškė, jog “Visi jie be išimties nuo šiol yra laisvi kaip ir norėjo. Bet jei jie patys panorės likti ir toliau dirbti, tai galės likti. O už kiekvieną perneštą akmenį gaus po vieną monetą. Ją galės išsikeisti į maistą, aprangą, paslaugas ir tt.”

Kai kurie vergai sutiko ir liko dirbti toliau, kai kurie išėjo. To pasekoje akmenis pradėjo nešioti žymai sparčiau. Kai kurie griebė net po du iš kart, prižiūrėtojai pamatę visa tai, irgi pasijungė, kaip ir kai kurie tarnautojai. Vieni pradėjo tiekti vandenį, maistą darbininkams, kiti dar visokias paslaugas. Taip ir suklestėjo ištisa sistema.

O kada žyniai susirinko tarpusavyje, aptarti savo pagerėjusių reikalų, pasikvietė ir Kratijų, kad išreikšti padėką. Sako jam: “Na tu tikras Demonas esi Kartijau. Kaip tu visa tai gudriai prasukai. Kaip mes tau galime atsidėkoti?” O Kratijus ir sako: “Jei norite atsidėkoti, tai pavadinkite šią santvarką demo-kratija”. “Ar gerai supratome – pavadinti Demonas, Kratijus?” visi juokiasi.” Kas gi išeina. Grandines vergams tai nuėmė, bet vergija kaip buvo taip ir toliau liko, niekas nepasikeitė, tik grandinės tapo nematomos, jas pavadino pinigais. Sistema ji ir yra sistema, kiek tada, tais laikais, tiek ir dabar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *